دسته‌بندی: درباره کنفرانس

معرفی کنفرانس

چهاردهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای  محققان

ادامه مطلب »