دکتر حامد حسين زاده عضو كميته اجرايي
دکتر رضا علائئ عضو كميته اجرايي
دکتر بهزاد زنجانی نژاد عضو كميته اجرايي
دکتر محمد معرفتی عضو كميته اجرايي       
دکتر مريم حسين زاده عضو کمیته اجرایی
دکتر ابوالحسن خدادادپور عضو كميته اجرايي
دکتر عباس راعی تبار
عضو كميته اجرايي
دکتر عيسي خشرو رودباركي عضو كميته اجرايي
دکتر حامد رادمرد عضو كميته اجرايي
دکتر محرم بهرام خو عضو كميته اجرايي
دکتر سعيد حسين پور عضو كميته اجرايي
دکتر صابر ميري عضو كميته اجرايي https://impotenciastop.com/
دکتر محمد عیلزاده عضو كميته اجرايي