امکان بررسی و داوری زودهنگام و صدور گواهی

http://ncame.ir/wp-content/uploads/2019/09/index.jpg

قابل توجه نویسندگان گرامی

امکان بررسی داوری زودهنگام مقالات و همچنین صدور اسکن اصل گواهی پذیرش مقاله در این کنفرانس وجود دارد. بدین منظور درخواست خود را بعد از ارسال مقاله در سامانه کاربری خودتان، طی ایمیلی به نشانی kome.e.a mannligapotek.com.d@gmail.com ارسال نمایید تا روند بررسی و اعلام نتیجه داوری مقالات زودتر انجام گیرد.