محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز 15 اسفند ماه 1398 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید mannligapotek.com.